Category Archives: health news

ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

ผู้เข้าร่วมคนเดียวกันได้เริ่มรับประทานอาหารลดน้ำหนักอีก 3 เดือนขณะที่ยังคงกินไข่สูงหรือต่ำ สำหรับอีกหกเดือน รวมกันไม่เกิน 12 เดือน – ผู้เข้าร่วมประชุมติดตามโดยนักวิจัยและยังคงทานไข่สูงหรือต่ำ ในทุกขั้นตอนทั้งสองกลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเครื่องหมายความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและการสูญเสียน้ำหนักที่เท่ากันโดยไม่คำนึงถึงระดับการบริโภคไข่ของพวกเขาดร. ฟูลเลอร์อธิบาย Continue reading

ตำแหน่งที่ไม่สอดคล้องกันของผู้นำประเทศอิตาลีในสกุลเงินร่วม

ฝ่ายนิติบัญญัติสหภาพยุโรปจากทั้งสองฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของรัฐบาลอิตาลีได้สนับสนุนสัปดาห์นี้ข้อเสนอที่ถูกปฏิเสธในการจัดตั้งกองทุนสหภาพยุโรปเพื่อช่วยประเทศต่างๆเลิกยูโรซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงตำแหน่งที่ไม่สอดคล้องกันของผู้นำประเทศอิตาลีในสกุลเงินร่วม การลงคะแนนเสียงของพวกเขาเกิดขึ้นในขณะที่ขบวนการ 5 ดาวต่อต้านการจัดตั้งและกลุ่มขวาสุดในเลนินกำลังเตรียมข้อตกลงเพื่อจัดตั้งผู้บริหารในกรุงโรม Continue reading

เน้นคนทำงานยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ด้วยวิธีง่ายๆ

จากการทำงานภายในอาคารเป็นเวลานาน ท่าทางการทำงาน และเชื้อโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาความเครียด สิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการรณรงค์โครงการ Smart Office “คนทำงานยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคมของทุกปี) Continue reading

ตรวจวัตถุกันเสียโรตีสายไหมอยุธยาพบปลอดภัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุ่มตรวจตัวอย่างโรตีสายไหมเพื่อตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก) พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถซื้อรับประทานและเป็นของฝากได้อย่างมั่นใจ โรตีสายไหมเป็นขนมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาไหว้พระและซื้อโรตีสายไหมเพื่อเป็นของฝาก Continue reading