Category Archives: health news

เน้นคนทำงานยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ด้วยวิธีง่ายๆ

จากการทำงานภายในอาคารเป็นเวลานาน ท่าทางการทำงาน และเชื้อโรคจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาความเครียด สิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการรณรงค์โครงการ Smart Office “คนทำงานยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคมของทุกปี) Continue reading

ตรวจวัตถุกันเสียโรตีสายไหมอยุธยาพบปลอดภัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุ่มตรวจตัวอย่างโรตีสายไหมเพื่อตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก) พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถซื้อรับประทานและเป็นของฝากได้อย่างมั่นใจ โรตีสายไหมเป็นขนมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาไหว้พระและซื้อโรตีสายไหมเพื่อเป็นของฝาก Continue reading