อัตราภาษีใหม่ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบกำลังเรียกร้องให้พรรคการเมืองช่วยบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตของการสูบบุหรี่ที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 ตุลาคมปีนี้ นายสงกรานต์ภักดีดีนายกสมาคมเกษตรกรยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดเพชรบูรณ์พบกับตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย, พรรคเพื่อไทย, เพื่อหารือเกี่ยวกับผลกระทบของอัตราภาษีใหม่ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ

บุหรี่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่าโดยไม่คำนึงถึงราคาภายใต้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตในปัจจุบัน ภาษีตามมูลค่าแบ่งออกเป็นสองอัตราหรือร้อยละ 20 ของราคาขายปลีกที่แนะนำสำหรับบุหรี่ราคาต่ำกว่า 60 บาทต่อแพ็คและ 40 เปอร์เซ็นต์สำหรับราคาที่สูงกว่า 60 บาท โครงสร้างใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับในวันที่ 1 ตุลาคมจะมีการคิดภาษีสำหรับแพ็คบุหรี่ราคา 60 บาทหรือต่ำกว่าเพิ่มขึ้นถึง 40% หรืออัตราเดียวกันกับราคาแพ็คที่สูงกว่า 60 บาท
นั่นหมายความว่าราคาขายปลีกสำหรับแพ็คจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามเครือข่ายคาดว่าราคาขายปลีกต่อแพ็คจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30 บาทต่อแพ็คเพื่อให้ครอบคลุมอัตราภาษีใหม่